Clusterul Român de Bioinformatică

Clusterul Român de Bioinformatică (CRB), este asociație interinstituțională fondată în mai 2022 de către 17 universități și centre de cercetare din România în consens cu Societatea Română de Genetică Medicală (SRGM) și Societatea Română de Bioinformatică (RSBI). 

Obiectivele CRB vizează crearea unei infrastructuri privind datele de biologie moleculară pentru om și alte organisme și dezvoltarea capacității de pregătire a bioinformaticienilor români. Pe lângă obiectivele generale, fondarea CRB reflectă și interesul specific de a contribui la dezvoltarea uniformă la nivel național a genomicii medicale. 

CRB a fost dezvoltat pe o structură similară cu cea a unui nod național ELIXIR și își poate asuma acest rol în eventualitatea unei decizii guvernamentale de aderare la infrastructura europeană.