Cum devin membru

RSBI este o platformă prin care noii membri pot contribui și conduce proiecte pentru bioinformatica natională și in același timp pot sa-și crească rețeaua de colaboratori din țară, să participe la evenimente de pregatire in domeniu și să interacționeze cu  infrastructura europeană.

RSBI poate organiza evenimente, realiza proiecte, dezvolta și crește impactul bioinformaticii în România doar printr-o implicare activă și coordonată a membrilor săi.

Cine poate fi membru RSBI?

Orice persoană fizică care activează în domeniul bioinformaticii sau în domenii conexe și care este motivată de dorința de contribuie direct la realizarea scopului și obiectivelor RSBI poate solicita înscrierea și dobândirea statutului de membru RSBI.
De asemenea, se pot înscrie în RSBI și persoane juridice, române sau străine care doresc și dovedesc că au capacitatea de a acționa pentru realizarea scopului Societății și de a contribui la finanțarea activității sale.

Categoriile de membri RSBI

Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a deveni membru asociat RSBI?

Principale condiție este dorința de a contribuii direct la dezvoltarea și creșterea impactului bioinformaticii și biologiei computaționale în România. 

De asemenea, pot solicita înscrierea în RSBI doar persoanele ce activează (fac studii sau lucrează) în domeniul bioinformaticii sau în domenii conexe. Nu există condiții legate de vârstă, profesie, sex, naționalitate, cetățenie, origine socială sau convingeri politice.

Cotizația anuală de membru este:
50 lei sau 10 Euro – elevi și studenți (licență, master, doctorat)
250 lei sau 50 euro – profesioniști, alte categorii decât elevi/studenți

Achitarea taxei de membru poate fi făcută în unul din conturile:
Titular. SOCIETATEA ROMANA DE BIOINFORMATICA
IBAN (lei): RO39BTRLRONCRT0476649001
sau
IBAN (euro): RO86BTRLEURCRT0476649001
BANCA TRANSILVANIA SA


La achitarea cotizației, va rugăm specificati “Cotizatie membru anul 2024”