Pașii prin care România ar putea beneficia de apartenența la ELIXIR

1

Comunitatea științifică a țării trebuie sa dezvolte o structură reprezentativă la nivel național ce poate îndeplini rolul unui nod ELIXIR  și depune o cerere de nod. Un Nod național ELIXIR  grupează instituții implicate în operarea și dezvoltarea sistemelor bioinformatice. 

Clusterul Român de Bioinformatică a fost creat prin prin consensus, reunind 17 universități și centre de cercetare și două societăți naționale. Instituțiile fondatore provin din majoritatea regiunilor țării și prin activitatea lor asigura expertiza necesară operării serviciile caracteristice unui Nod național. Ca si nod național CRB are responsabilitatea de a facilita tuturor cercetătorilor din tara accesul la expertiză și infrastructura de bioinformatică.Guvernul României, prin Ministerului Cercetării, Digitalizării și Inovării, este instituția ce poate propune Comitetului Director ELIXIR transformarea CRB într-un Nod ELIXIR.

2

Ministerului Cercetării, Digitalizării și Inovării, este instituția abilitată să transmită către Consiliul ELIXIR  interesul de a deveni membru deplin sau observator. În mod normal, guvernul țării este cel care face cererea, nu comunitatea științifică a țării.

Observatorii sunt țări a căror cerere a fost aprobată de consiliu și care lucrează la semnarea acordului de consorțiu. Țările Observator nu plătesc cotizații financiare. Statutul de Observator pentru primii doi ani permite organizare structurilor naționale de bioinformatica. Un observator are acces la expertiza dezvoltată de ELIXIR dar nu are drept de vot  privind activitatea organizației.

3

Odată ce cererea a fost aprobată, țara semnează Acordul consorțiului ELIXIR (ECA).

4

Odată ce aplicația este aprobată, Nodul național  semnează un acord de colaborare cu hub-ul ELIXIR. Acest lucru permite centrului să transfere bugetul către Nod, astfel încât să poată desfășura activități tehnice, cum ar fi Servicii comandate (de exemplu, Studii de implementare). În acest timp Nodul va pregăti  planul de livrare a serviciilor, plan ce conține serviciile pe care le va furniza comunității naționale și comunității europene ca parte a ELIXIR. 

RSBI colaborează cu ELIXIR Hub si Nodurile naționale ELIXIR  pentru dezvoltarea expertizei cercetătorilor români.

 

RSBI a organizat evenimentul  Webinar series: National bioinformatics communities in ELIXIR, eveniment ce a permis cercetătorilor români familiarizarea cu resursele infrastructurii europene privind genomica umană și știința plantelor.