Organizarea RSBI

Cine sunt membrii RSBI?​

Membrii RSBI sunt cercetători, cadre didactice și studenți ce activează în domeniul bioinformaticii și în domenii conexe și care sunt motivați de dorința de contribuii direct și substanțial la realizarea pricipalului scop al societății: creșterea capacităților din domeniile bioinformaticii și biologiei computaționale în România. 

Societatea Română de Bioinformatică numără până în prezent circa membri atât din România cât și din afara granițelor țării. Lista membrilor, domeniile de competență și datele de contact pot fi accesate aici.

Ce înseamnă să fii membru RSBI?

A fi membru RSBI presupune în primul rând implicarea directă și responsabilă în realizarea proiectelor prin care societatea  încearcă să-și îndeplinească misiunea.

Exemple de activități realizate de membrii RSBI în cadrul societății:

 

 • Coordonarea sau participarea la organizarea unor evenimente științifice și de educație în bioinformatică precum seminariilor RoBioinfo. Aceasta presupune de exemplu organizarea practică a evenimentelor, realizarea de programe științifice, propunerea de teme de interes și identificarea de persoane cheie;

 • Identificarea de surse de finanțare pe care asociația le poate accesa;

 • Implementare de proiecte de cercetare, de dezvoltare a infrastructurii sau a resursei umane prin intermediul asociației;

 • Participarea în cadrul demersului RSBI de realizare a unei infrastructuri de date în România prin, de exemplu, documentarea specificațiilor tehnice pentru centrele de date sau participarea la întâlnirile europene privind datele biologice;

 • conectarea expertizei în cadrul comunității de bioinformatică din Romania prin, de exemplu realizarea unui “expert graph”

 • Realizarea de documente pentru prezentarea RSBI;

 • Participarea în ca reprezentant RSBI la conferințele naționale din domenii conexe cum ar fi cancerul, bolile rare, etc.;

 • Comunicarea cu publicul, prin de exemplu prin organizarea de evenimente “Beer&science” sau prin administrarea și/sau furnizarea de materiale pentru principalele canale de comunicare oficiale ale RSBI (pagina web, Facebook, LinkedIn și Twitter)

Care sunt beneficiile unui membru RSBI?

În primul rând, membrii RSBI alcătuiesc o comunitate științifică extrem de dinamică și motivată în a crește impactul bioinformaticii în societatea românească. Canale de comunicare accesibile membrilor  societății oferă acces la o expertiză în bioinformatică foarte variată. Suplimentar, prin proiectul “Bioinformatics Capacity Building – Human Genomics” , RSBI poate sprijini participarea membrilor săi  la unele evenimente europene de profil desfășurate în perioada 2022-2023.

Responsabilitățile unui membru RSBI

În orice țară, dezvoltarea unui ecosistem de cercetare în științele vieții implică responsabilități la nivel de comunitate. Obținerea de expertiză, cumularea datelor biologice, utilizarea de resurse centrale de calcul/analiză și demararea de proiecte de amploare se pot face doar prin colaborări intense, i-ar aceste colaborări sunt posibile doar dacă cultura și maturitatea comunității le încurajează. 

In acest sens, membrii RSBI trebuie să-și asume responsabilități privind închegarea comunității, organizarea de seminarii, dezvoltarea de proiecte.

De asemenea, orice membru trebuie să urmeze hotărârilor luate de forurile RSBI (conform statutului), să nu prejudicieze RSBI sau membrii săi și să plătească taxa anuală.

Conducerea RSBI

Conducerea Societății se realizează prin  Adunarea generală a tuturor membrilor, comitetul director și cenzorul .

Comitetul director

Comitetul director este organul de conducere executiv al asociației, care asigură punerea în aplicare a statutului și hotărârilor adunării generale, precum și administrarea în general a asociației. Acesta este ales prin vot de către membrii RSBI pentru un mandat de 2 ani. Actualul  comitet director (tabel dreapta) are mandat pentru anii 2022-2023.

Orice membru cu drept de vot RSBI poate candida în cadrul alegerilor pentru comitetul director. În practica cerințele pentru a face parte din conducere sunt: 1) interesul pentru dezvoltarea bioinformaticii în România, 2)  angajamentul de a depune efortul necesar și 3) cunoștințe de baza în domeniu. Abilitățile de diplomație, management, relații internaționale sunt utile dar pot fi dezvoltate și pe parcurs. 

Atribuții principale

 • supune discuției în adunarea membrilor prioritățile RSBI și trasează direcțiile de activitate 
 • se ocupă de implementarea proiectelor, inclusiv prin mobilizare membrilor
 • încheie acte juridice în numele și pe seama asociației, sub semnătura reprezentantului legal; 
 • aprobă intrarea în asociație a noilor membri 
 • administrează activitatea curentă a asociației
Nume și Prenume
Afiliere
Prof Horia Banciu
Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof Marius Mihășan
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași
Dr Bogdan Mirăuță
Eagle Genomics, Cambridge, Marea Britanie
Dr. Elena Poenaru
Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila , București
Drd. Larisa Sârghie
Institutul de Biochimie al Academiei Române, Bucuresti
Dr. Cristian Zimbru
Universitatea Politehnica Timisoara