Descriere ELIXIR

ELIXIR Europe este o organizație interguvernamentală ce coordonează și dezvoltă resurse în știința vieții în toată Europa. Aceste resurse includ baze de date, aplicații software, materiale de instruire, stocare în cloud și supercomputere. Scopul ELIXIR este de a coordona aceste resurse astfel încât să formeze o singură infrastructură.

Rezultatul activității ELIXIR permite utilizatorilor din mediul academic și din industrie să acceseze servicii care sunt vitale pentru cercetarea lor, să găsească, să analizeze și să partajeze mai ușor date, să facă schimb de expertiză și să implementeze cele mai bune practici. În cele din urmă va ajuta cercetătorii să obțină noi perspective asupra modului în care funcționează organismele vii și să contribuie la dezvoltarea medicinei de performanță, a agriculturii și a conservării biodiversității.

ELIXIR include 22 de membri* și un observator, reunind peste 220 de organizații de cercetare. A fost fondată în decembrie 2013 și a început să implementeze primul său program științific în 2014. În prezent, implementează al doilea program științific.

Sediul central al ELIXIR este Institutului European de Bioinformatică (EMBL-EBI), institut parte al Laboratorului European de Biologie Moleculară (EMBL).

ELIXIR Europe este infrastructură de referință europeană în cadrul Roadmap ESFRI Lista proiecte și infrastructură de referință ESFRI

În acest moment România nu este membră a organizației ELIXIR. Apartenența la ELIXIR se realizeaza pe baza angajamentului guvernamental. Pașii privind aderarea la aceasta organizație pot fi consultați pe  pagina “Cum aderă o țară la ELIXIR”

Activitatea ELIXIR

  • Compute Platform | ELIXIR  – dezvoltarea modului prin care cercetătorii din Europa pot accesa, stoca, transfera și analiza cantități mari de date din științele vieții.
  • Data Platform | ELIXIR  – resursele cheie de date din Europa și legăturile dintre date și literatură, de exemplu, facilitând trecerea de la o lucrare științifică la setul de date pe care sa bazat lucrarea.
  • Tools Platform | ELIXIR – modalități pentru ca cercetătorii să găsească cel mai bun software pentru a-și analiza datele.
  • Interoperability Platform | ELIXIR  –  standarde la nivel european care pot fi utilizate pentru a descrie datele din știința vieții. Acest lucru face diferite seturi de date mai ușor de comparat și analizat.
  • Training Platform | ELIXIR – resursele de instruire pentru oamenii de știință și dezvoltatorii  de software de bioinformatică.
  • Communities | ELIXIR  – comunități, standarde, baze de date și instrumente în domenii selectate ale științelor vieții (de exemplu, metagenomică marine, date umane).

Ce sunt platformele și comunitățile?

Activitățile științifice și tehnice din ELIXIR sunt conduse de cinci Platforme și un număr de Comunități. Platformele reunesc experți pentru a defini strategia și pentru a oferi servicii într-un anumit domeniu, de exemplu, instruire. Comunitățile reunesc oameni de știință care lucrează într-un domeniu specific (de exemplu, știința plantelor). Acești oameni de știință dezvoltă servicii țintite pentru propriile lor domenii. De asemenea, oferă feedback cu privire la serviciile oferite de Platforme, pentru a se asigura că serviciile rezolvă problemele din lumea reală. Consultați Platforme și Comunități.

Strategia științifică

Direcția științifică a ELIXIR este stabilită în Programul științific 2019-23 și în Planurile de lucru anuale. Planurile de lucru descriu activitățile care au loc în fiecare an.

Pașii prin care România ar putea beneficia de apartenența la ELIXIR

1

Comunitatea științifică a țării trebuie sa dezvolte o structură reprezentativă la nivel național ce poate îndeplini rolul unui nod ELIXIR  și depune o cerere de nod. Un Nod național ELIXIR  grupează instituții implicate în operarea și dezvoltarea sistemelor bioinformatice. 

Clusterul Român de Bioinformatică a fost creat prin prin consensus, reunind 17 universități și centre de cercetare și două societăți naționale. Instituțiile fondatore provin din majoritatea regiunilor țării și prin activitatea lor asigura expertiza necesară operării serviciile caracteristice unui Nod național. Ca si nod național CRB are responsabilitatea de a facilita tuturor cercetătorilor din tara accesul la expertiză și infrastructura de bioinformatică.Guvernul României, prin Ministerului Cercetării, Digitalizării și Inovării, este instituția ce poate propune Comitetului Director ELIXIR transformarea CRB într-un Nod ELIXIR.

2

Ministerului Cercetării, Digitalizării și Inovării, este instituția abilitată să transmită către Consiliul ELIXIR  interesul de a deveni membru deplin sau observator. În mod normal, guvernul țării este cel care face cererea, nu comunitatea științifică a țării.

Observatorii sunt țări a căror cerere a fost aprobată de consiliu și care lucrează la semnarea acordului de consorțiu. Țările Observator nu plătesc cotizații financiare. Statutul de Observator pentru primii doi ani permite organizare structurilor naționale de bioinformatica. Un observator are acces la expertiza dezvoltată de ELIXIR dar nu are drept de vot  privind activitatea organizației.

3

Odată ce cererea a fost aprobată, țara semnează Acordul consorțiului ELIXIR (ECA).

4

Odată ce aplicația este aprobată, Nodul național  semnează un acord de colaborare cu hub-ul ELIXIR. Acest lucru permite centrului să transfere bugetul către Nod, astfel încât să poată desfășura activități tehnice, cum ar fi Servicii comandate (de exemplu, Studii de implementare). În acest timp Nodul va pregăti  planul de livrare a serviciilor, plan ce conține serviciile pe care le va furniza comunității naționale și comunității europene ca parte a ELIXIR.  Lista curentă de servicii poate fi

RSBI colaborează cu ELIXIR Hub si Nodurile naționale ELIXIR  pentru dezvoltarea expertizei cercetătorilor români.