Programe universitare in Romania

Bioinformatica aplicată în Biologia Structurală

part of BSc. in Biology and Biochemistry, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi

Predat de

Mihășan Marius, Prof. Dr. Habil

Detalii

„Cursul isi propune iniţierea studenţilor în cunoaşterea structurii proteinelor şi acizilor nucleici precum și crearea deprinderilor necesare utilizării calculatorului pentru vizualizarea şi editarea fisierelor cu structuri proteice. Cursul este structurat pe următoarele capitole:

  1. Introducere in organizarea structurala a macromoleculelor biologice. Metode de elucidare a structurii tridimensionale a proteinelor si aciziolor nucleici
  2. Legatura secventa-structura. Alinieri locale si alinieri globale. Clasificarea structurala a proteinelor – baza de date SCOP. Domenii inalt conservate – baza de date CATH.
  3. Fisiere .pdb si baze de date cu structuri proteice
  4. Vizualizarea si manipularea macromoleculelor biologice
  5. Predicția computerizata a structurii tridimensionale a proteinelor
  6. Andocarea moleculara”

Bioinformatica

part of an MSc. programme at West University Timișoara

Predat de

Prof. Dr. Adriana Vetuța Isvoran

Bioinformatică aplicată în cercetarea biomedicală

part of MSc. in Molecular Genetics, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi

Predat de

Dr. Călin Lucian Maniu

Detalii

„Inițiere în limbajul de programare PERL pentru bioinformatică. Înțelegerea conceptelor fundamentale de programare și implementare a unor algoritmi. Studii de caz folosind PERL cu aplicații în cercetarea biomedicală. • Bazele de date biologice și utilitatea lor în cercetarea biomedicală • Identificarea și extragerea informațiilor din bazele de date biologie, exploatarea lor în cercetarea biomedicală.”

Algoritmi în bioinformatică

part of a BSc. programme at Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica, București

Predat de

Prof. Dr. Ing. Cătălin Buiu

Detalii

„Cursul este conceput pentru a furniza o introducere în istoria, motivaţiile, cele mai importante concepte, probleme actuale de cercetare si algoritmi din bioinformatică. Acest curs oferă studenţilor în automatică o introducere in domeniul biologiei moleculare si a rezolvării asistate de calculator a problemelor aflate în faţa cercetătorilor în domeniul biologiei si chimiei. Accentul este pus pe înţelegerea şi utilizarea acestor algoritmi şi unelte specifice bioinformaticii în probleme reale, dificile si interesante, probleme de zi cu zi în cercetarea biologică. Obiectivul final este de a pregati studentul pentru o cariera în bioinformatică.”

Bioinformatics

taught in English at BSc. level in „Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Ingineria Informatiei, Facultatea de Inginerie in Limbi Straine, Universitatea Politehnica Bucuresti

Predat de

Dr. Paul Gagniuc and Dr. Ing. Bujor Pavaloiu

Detalii

„În acest curs, se descriu concepte și metode fundamentale în bioinformatică, un domeniu aflat la intersecția intre biologie si sistememe de calcul. Include o gamă largă de subiecte, inclusiv analiza de secvențe (ADN/proteine), omologie de secvențe și secvente motiv, predictie de gene noi, adnotarea genomului, analiza structura a secventelor ADN/proteinelor, genomică, analiza SNP, rețele/sisteme biologice și prezentarea de cunoștințe biologice. In prealabil, cursul necesita cunostinte avansate pentru unul din urmatoarele domenii: informatică, matematică, științe biomedicale cantitative, bioinginerie, biotehnologie sau biostatistica aplicata. Cuvinte cheie: genetică, genomică, lanțuri Markov, modele ascunse Markov, Sabloane ADN, algoritmi genetici, retele neuronale, aliniamente de secvență.”

Programul de Master Bioinformatică Aplicată în Științele Vieții (limba engleză)

(MSc Program in Bioinformatics Applied in Life Sciences – taught in English) la Facultatea de Biologie și Geologie, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Descriere aici/ Description here:

Detalii (curriculă) aici/ Details (curriculum) here:

Programul de Master Modelare Moleculară în Chimie și Biochimie (limba engleză)

(MSc Program in Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry – taught in English) la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Detalii (curriculă și admitere) aici/ Details (curriculum and admission) here:

și aici/and here: