Comunicat de presă

România a primit statut de Observator în cadrul rețelei de infrastructură de cercetare ELIXIR

În urma aprobării de către Consiliul ELIXIR – infrastructură interguvernamentală europeană pentru date biologice – România s-a alăturat pe 30 Octombrie 2023 acestei organizații ca țară cu statut de Observator.

Aderarea este rezultatul unui demers de trei ani inițiat de către Societatea Română de Bioinformatică (RSBI)  și de către comunitatea științifică din România, la care au contribuit Societatea Română de Genetică Medicală și Institutul pentru Cercetare si Dezvoltare in Genomică (ICDG). Colaborările RSBI cu ELIXIR Norvegia  și cu Institutul European de Bioinformatică (EMBL-EBI) au avut, de asemenea, o contribuție majoră.
Aderarea a fost posibilă datorită aprobării Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), cu asistență din partea Departamentului de Relații Internaționale al acestui minister și prin dialogul strâns cu UEFISCDI. Aderarea la ELIXIR și Memorandumul privind participarea României la proiectele europene de genomică umană sunt două proiecte demarate de către MCID în 2023.

Despre ELIXIR

ELIXIR este o infrastructură europeană pentru date biologice care reunește oameni de știință din 23 de țări. ELIXIR permite cercetătorilor să acceseze și să analizeze datele din știința vieții, pentru a îmbunătăți valoarea și impactul cercetării în științele vieții asupra sănătății publice, mediului și economiei. ELIXIR funcționează sub forma unei rețele interconectate de infrastructuri naționale, denumite “Noduri Naționale”.

Nodurile ELIXIR oferă o platformă prin care cercetătorii pot ține pasul cu ritmul rapid al dezvoltării științifice și tehnologice. ELIXIR formează cea mai vastă infrastructură paneuropeană de cercetare, este parte a ESFRI (European Strategy Forum on Research and Innovation ) și are relevanță globală. Ensembl , Uniprot și BacDive sunt doar câteva exemple de resurse dezvoltate de către nodurile ELIXIR.

Țările cu statut de Observator sunt acele țări a căror cerere a fost aprobată de către consiliul ELIXIR și care lucrează la semnarea acordului de aderare la consorțiu în paralel cu pregătirea Nodului Național. Țările cu statut de Observator nu plătesc cotizații financiare, au acces la expertiza dezvoltată de ELIXIR, dar nu au drept de vot și nu pot beneficia de buget pentru dezvoltarea serviciilor din partea ELIXIR Hub.

Clusterul Român de Bioinformatică (CRB)  este viitorul Nod ELIXIR al României. A fost înființat în 2022 de către comunitatea științifică și este o entitate cu caracter descentralizat și cooperativ care reunește 17 universități, institute de cercetare și organizații profesionale ce acționează coordonat în scopul implementării programelor privind dezvoltarea și sustenabilitatea capacității de analiză a datelor biologice la nivel național.

Care va fi rezultatul pentru cercetarea românească?

Participarea la ELIXIR și operaționalizarea Nodului Național ELIXIR vor duce la consolidarea comunității naționale de cercetători în bioinformatică și științele vieții, dar și a colaborării interne și internaționale cu echipe de cercetare din Europa.

Prof. Horia Banciu (Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca) subliniază: „Participarea la infrastructura ELIXIR va contribui cu certitudine la consolidarea comunității științifice dedicate bioinformaticii în țara noastră, oferind acces la instrumente de ultimă generație, date și rețele colaborative. Aderarea la ELIXIR va stimula schimbul de cunoștințe, dezvoltarea abilităților bioinformatice și inițiative de cercetare comune, sporind capacitatea României de a aborda provocările complexe din domeniul științelor vieții.”

Integrarea în ELIXIR va permite cercetătorilor români participarea la realizare de resurse ce pot fi utilizate la nivel european, o participare activă în proiectele europene de amploare coordonate de ELIXIR, precum BiCIKL project , BY-COVID , Genomic Data Infrastructure și în proiectele specifice ELIXIR (ELIXIR-CONVERGE).

Recent, dezvoltarea geneticii umane în România a devenit domeniu strategic. În acest scop, Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Genomică (ICDG) a fost înființat în 2021, iar România participă la constituirea Consorțiului European pentru Infrastructură Digitală privind Genomica (Genome EDIC). Integrarea României în ELIXIR va oferi ICDG și proiectului național pentru genomică umană oportunitatea de a beneficia de expertiza și resursele rețelei privind analiza bioinformatică. Această colaborare va contribui semnificativ la consolidarea capacității României de a efectua cercetări avansate în domeniul științelor omice și bioinformatică.

Formarea tinerilor cercetători români va fi facilitată prin acces la expertiză europeană în bioinformatică și științele vieții aplicate, prin conectare cu comunitățile de specialiști cercetători (Communities | ELIXIR ) și prin acces la programe de instruire (Training Platform | ELIXIR ).

Prof. Dr. Marius Mihășan (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași) precizează: „Aderarea României la ELIXIR și, prin aceasta, conectarea comunității științifice interesate de bioinformatică la resursele de instruire avansată dezvoltate în cadrul rețelei vor avea un efect important pe termen lung asupra unor arii de impact societal relevante la nivel național și european, precum sănătate, biodiversitate, agricultură și mediu”.

Dr. Iulia Sabău (Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara) a adăugat: „Ca tânăr cercetător, aderarea României la infrastructura ELIXIR înseamnă o oportunitate extraordinară de dezvoltare profesională. Interoperabilitatea datelor, integrarea în comunități specifice și, în special, accesul la programe de training sunt aspecte cheie prin care ELIXIR va optimiza cercetarea în domeniul bioinformaticii și a ștințelor vieții.”

Adresa de contact pentru informații suplimentare: contact@rsbi.ro